Bao bì snack, đồ sấy khô

Snack và thực phẩm sấy khô đóng gói riêng đang ngày càng phổ biến với khách hàng bận rộn. • Những sản phẩm tiêu dùng nhanh này thường có bao bì nhựa gốc dầu mỏ, không thể tái chế và tạo ra quá nhiều rác thải cho môi trường. • Các nhà sản xuất snack muốn chuyển sang bao bì thân thiện hơn thường lo ngại bao bì từ tự nhiên không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. • Ở Hapobe, chúng tôi có thể cung cấp các bao bì tốt hơn cho trái đất, đồng thời cũng đảm bảo lưu giữ đủ thời gian để bảo vệ snack và thực phẩm sấy khô. • Bao bì Bio-cellulose của chúng tôi có thể cung cấp: • Lớp ngăn cản oxy cao • Khả năng chống bám mỡ tuyệt vời • Ngăn chặn việc nhiễm bẩn dầu mỏ • Vật liệu nhẹ và chắc chắn • Khả năng tích hợp với lớp hàn dán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *