Chính sách bảo mật Thông tin

Chào mừng bạn đến với website Hapobe.com, các trang mạng xã hội, và các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử được vận hành bởi Công ty TNHH Hapobe Packaging (sau đây gọi chung là “Nền tảng”). Hapobe Packaging (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam, cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các Nền tảng của chúng tôi.

Người dùng có nghĩa là người truy cập vào các Nền tảng, tương tác, sử dụng dịch vụ, để lại và/hoặc cung cấp các thông tin trong quá trình đó. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (sau đây gọi tắt là “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

“Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Ví dụ như họ tên, số điện thoại, email…

Bằng việc truy cập, tương tác, sử dụng các Nền tảng, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP thu thập, xử lí, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Chính sách này, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP, TƯƠNG TÁC, SỬ DỤNG các Nền tảng. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách của mình, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó trên các Nền tảng của chúng tôi, ít nhất 7 ngày trước khi các thay đổi có hiệu lực. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục truy cập, tương tác, sử dụng các Nền Tảng, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi.

KHI NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

 • Khi bạn gửi các biểu mẫu được đưa ra trên các Nền tảng
 • Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn cho phép chia sẻ thông tin với các Nền tảng của chúng tôi
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

 • Họ tên;
 • Địa chỉ email;
 • Hình ảnh;
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán
 • Số điện thoại;
 • Dữ liệu tổng hợp về cách thức, nội dung người dùng tương tác, sử dụng các Nền tảng.

Liệt kê trên đây không nhằm mục đích liệt kê tất cả các dữ liệu có thể được thu thập, mà chỉ đưa ra những dữ liệu phổ biến nhất thường được thu thập.

MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Liên hệ, trao đổi với các bạn
 • Hoàn thành dịch vụ, giao dịch giữa chúng tôi với bạn
 • Cung cấp cho bên thứ 3 có liên quan (như bên vận chuyển), nhằm hoàn thành dịch vụ, giao dịch giữa chúng tôi với bạn
 • Thống kê, tổng hợp, phân tích trong nội bộ công ty chúng tôi nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng, hoặc phát triển kinh doanh
 • Quảng cáo, truyền thông. Tuy nhiên, các thông tin liên hệ (địa điểm, email, điện thoại), liên quan tài chính ngân hàng sẽ không được sử dụng cho mục đích này, trừ khi chúng tôi trực tiếp liên hệ xin phép và nhận được sự đồng ý từ bạn trước khi sử dụng.
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào, hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết…
 • Các mục đích khác mà không bị cấm bởi pháp luật hiện hành, không xâm phạm sự riêng tư của người dùng

Liệt kê trên đây không nhằm liệt kê tất cả các mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu, mà chỉ đưa ra những mục đích phổ biến, quan trọng nhất.

Vì Các Mục Đích mà chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ trên các máy tính có bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý cho việc đó. Việc xóa/hủy được thực hiện một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

RÚT LẠI SỰ CHO PHÉP – YÊU CẦU XÓA DỮ LIỆU

 • Bạn có thể rút lại sự cho phép thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu liên quan tới bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email info@hapobe.com, hoặc qua mục Liên hệ
 • Khi đó, xin hãy thông báo rõ bạn muốn chúng tôi làm, thay đổi những gì
 • Trong trường hợp đặc biệt và cần thiết, chúng tôi bảo lưu quyền lưu trữ, sử dụng dữ liệu miễn là không vi phạm pháp luật hiện hành.