Chứng nhận – Công bố

Các vật liệu đạt chứng nhận phân hủy sinh học, sử dụng với lò vi sóng…