Giấy tổ ong cuộn 50cm

  • Giải pháp đóng gói tuyệt vời
  • Dạng cuộn khổ 50cm
  • Màu nâu vàng nhạt
  • 1m kéo dãn được thành 1.4-1.7m
  • Cung cấp jig nhả cuộn (tùy chọn thêm)