Giấy tổ ong cuộn 40cm

  • Giải pháp đóng gói tuyệt vời
  • Dạng cuộn khổ 40cm
  • Chiều dài 250m
  • Màu nâu vàng nhạt
  • 1m kéo dãn được thành 1.4-1.7m
  • Cung cấp jig nhả cuộn (tùy chọn thêm)