Bộ thìa đũa gỗ dùng 1 lần

1.000

  • Tuyệt đối thân thiện môi trường
  • Làm từ gỗ rừng trồng
  • Đảm bảo an toàn vệ sinh
  • Hiện đại, lịch sự
  • Đựng trong túi kraft
  • Đồ dùng một lần